Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Kuvankäsittely (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1034BI-3008
Liiketoiminta Venäjällä (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1035IB-3005
Business etiketti (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1038IB-3004
DIB Projektiopinnot (06.01.2020 - 01.05.2020)
K1052IB-3007
Student receives 3 - 6 credit units (ECTS) depending on the nature and extent of the project (the scope is determined by the teacher and the commissioner). Note! There are different codes for the Course depending on the number of credit units (K1052IB for 3 ECTS; K1053IB for 4 ECTS; K1054IB for 5 ECTScr; and K1055IB for 6 ECTS). 1 ECTS = 27 hours of student work.
DIB projektiopinnot (01.08.2019 - 01.05.2020)
K1055IB-3002
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 25.10.2020)
K1140YY-3021
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Luxury Marketing (09.03.2020 - 01.05.2020)
KB00BR05-3004
Basic German I (06.01.2020 - 28.02.2020)
KB00BW20-3001
Basic German II (09.03.2020 - 01.05.2020)
KB00BW21-3001
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3062
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.