Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 04.06.2021)
7Y00BG96-3057
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 21.05.2021)
7Y00BG96-3068
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Kliinisen fysiologian harjoitukset (24.08.2020 - 04.04.2021)
O1021BA-3006
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologian syventävät opinnot (04.01.2021 - 04.04.2021)
O1041BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1045BA-3007
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius
O1132BA-3005
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2020 - 04.04.2021)
SU00BQ14-3012
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Work Community Skills (30.08.2021 - 22.10.2021)
YY00BH05-3056