|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Kulttuurituottamisen ominaispiirteet (12.08.2024 - 07.05.2025)
2K00BL58-3005
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Mobile Service Programming (12.08.2024 - 18.10.2024)
IT00DS66-3001
Relaatiotietokannat (12.08.2024 - 18.10.2024)
IT00ED39-3003
Ei lisätietoja
Web-ohjelmointi (12.08.2024 - 18.10.2024)
IT00ED40-3003
Ei lisätitetoja