Valitut rajaukset: Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
YY00BG33-3013
Ei huomautuksia.
YY00BL16-3005
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusorientaatio. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.