Valitut rajaukset: vanhennettu-Hitsausalan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Hitsauskoordinoinnin perusteet (01.01.2022 - 31.07.2022)
TH00CR18-3003
Hitsauskoordinoijan perusteet jakson hyväksytty suorittaminen on edellytys Hitsauskoordinoijan syventäville jaksoille osallistumiselle.
TH00CR19-3003
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.
TH00CR20-3002
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.