Valitut rajaukset: vanhennettu-Hitsausalan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
TH00CR20-3002
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.