Valitut rajaukset: vanhennettu-Hitsausalan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ryhmät
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Hitsauskoordinoinnin perusteet (06.01.2020 - 19.06.2020)
TH00CR18-3001
Hitsauskoordinoijan perusteet jakson hyväksytty suorittaminen on edellytys Hitsauskoordinoijan syventäville jaksoille osallistumiselle.
TH00CR19-3001
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.
TH00CR20-3001
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.