Valitut rajaukset: Kulttuurialan yksikkö Poista rajaukset
Työelämäharjoittelu (17.09.2018 - 17.03.2019)
M200BC46-3001
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa.
Opettajan osaamisportfolio (01.08.2017 - 05.05.2019)
M2021YS-3008
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssipedagogiikka 4 (13.03.2017 - 10.03.2019)
M2144TS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Urkuimprovisoinnin perusteet (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2156MS-3001
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2460MS-3005
Keyboard Harmony (05.11.2018 - 05.05.2019)
M2503MS-3007
Ainedidaktiikka 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2517MS-3006
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Opinnäytetyö (01.01.2016 - 31.07.2019)
M9000VS-3003
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 1 (01.01.2019 - 05.05.2019)
MA00BS70-3002
Opetusharjoittelu suoritetaan ensisijaisesti Oamkin harjoituskoulussa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Entrepreneurship and business (01.08.2018 - 31.07.2019)
MP00BY18-3001
2K00BL55-3005
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Luovan talouden ominaispiirteet (01.01.2019 - 31.05.2019)
2K00BL57-3002
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Projektiosaaminen (27.08.2018 - 05.05.2019)
YY00BB69-3002
Ei lisätietoja.