Valitut rajaukset: Kulttuurialan yksikkö Poista rajaukset
M1035TP-3002
Koko opintojakso tai osia siitä voidaan arvioida numeerisella asteikolla 0-5.
M2021YS-3007
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3008
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2131MS-3001
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
M2138MS-3003
Ei huomautuksia.
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
M2144TS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
M2351MS-3001
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
M2352MS-3001
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
M2420MS-3001
Ei huomautuksia
M2467MS-3001
Ei huomautuksia.
2T00BC93-3004
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
M2498MS-3001
Ei huomautuksia.
M2500MS-3001
Ei huomautuksia.
M2502MS-3001
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi (kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoista yksi ryhmä)