Valitut rajaukset: 01.08.2022 - 30.06.2023 Poista rajaukset
Ammattiharjoittelu 3 (14.03.2023 - 31.07.2023)
7T00CV57-3002
Sosiaalialan tutkinto-ohjelman harjoittelun yhdyshenkilöt vastaavat harjoittelupaikkojen hankinnasta. Jos opiskelija haluaa itse hankkia harjoittelupaikan, siitä on sovittava opettajatuutorin tai harjoittelun yhdysopettajan tai tutkintovastaavan kanssa.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
IT00BQ36-3004
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Ohjaan oppijalähtöisesti (29.08.2022 - 23.10.2022)
MM00CY29-3003
Opin ja ohjaan eri tavoin (25.10.2022 - 31.12.2022)
MM00CY30-3003
Koen, analysoin ja ymmärrän (01.01.2023 - 13.03.2023)
MM00CY31-3002
Ilmaisen ja esiinnyn (14.03.2023 - 14.05.2023)
MM00CY32-3002
Acting Responsibly (25.10.2022 - 31.12.2022)
MM00CY34-3001
Creating Well-being with Music (01.01.2023 - 13.03.2023)
MM00CY35-3001
Preparing and Coaching (14.03.2023 - 08.05.2023)
MM00CY36-3001
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.12.2022)
MV00CF05-3003
Harjoittelu (01.01.2023 - 05.06.2023)
MV00CF05-3004
OA00DH51-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön? opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen ? tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille? eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat). ?
Esimies talouden johtajana (15.08.2022 - 18.12.2022)
OG00CW37-3002
Uudistava johtaminen (08.08.2022 - 18.12.2022)
OG00DB91-3001
Louhintatekniikka (01.08.2022 - 01.08.2022)
T535403-3008
Ei huomautuksia.