Valitut rajaukset: 01.01.2022 - 01.07.2022 Poista rajaukset
Finnish Language and Culture 2 (01.01.2022 - 13.03.2022)
ID00CS39-3002
Mobile Development Project (14.03.2022 - 08.05.2022)
ID00CS51-3001
IT00BN29-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Mobile Service Programming (10.01.2022 - 04.03.2022)
IT00CT41-3001
Mobile Project (14.03.2022 - 06.05.2022)
IT00CT43-3001
Innovation Plan (10.01.2022 - 04.03.2022)
LM00CQ54-3001
Koen, analysoin ja ymmärrän (01.01.2022 - 13.03.2022)
MM00CY31-3001
Ilmaisen ja esiinnyn (14.03.2022 - 08.05.2022)
MM00CY32-3001
Journalistic Lab (10.01.2022 - 13.05.2022)
MV00CX93-3002