Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Opetusvideon tuottaminen (01.11.2021 - 30.11.2021)
1P00BA49-3011
Opintojakso toteutuu Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämänä kansainvälisenä opetuselokuvakilpailuna. EDIT -verkkosivu: https://www.editvideochallenge.org/ Opintojakson vastuuopettaja on Janne Länsitie.
Saksan alkeiskurssi II (01.08.2021 - 31.08.2021)
3B00BC48-3019
Intermediate German (01.08.2021 - 31.10.2021)
3B00BC49-3010
.
International Business Negotiations (23.08.2021 - 31.10.2021)
3L00BJ06-3010
.For further information, please see the implementation plan.
Leikisti vai oikeesti (30.08.2021 - 31.12.2021)
7T00CU71-3001
Ei
Internet of Things (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00BO92-3003
Finnish Language and Culture 1 (01.11.2021 - 31.12.2021)
ID00CS36-3002
Finnish Language and Culture 2 (01.01.2022 - 13.03.2022)
ID00CS39-3002
Web Development Frameworks (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS44-3001
Cloud Services (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS45-3001
Java Programming (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS46-3001
Mobile Development Project (14.03.2022 - 08.05.2022)
ID00CS51-3001
IT00BN29-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Content Management Systems (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT36-3001
Images and Animations (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT37-3001
Data Analysis (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT38-3001