Valitut rajaukset: 01.01.2021 - 01.07.2021 Poista rajaukset
Opinnäytetyö (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2467MS-3012
Ei huomautuksia.
Lab Studies 1 (04.01.2021 - 14.03.2021)
MV00CB51-3001
Ei lisätietoja.
Lab Studies 2 (04.01.2021 - 09.05.2021)
MV00CB53-3001
Ei lisätietoja.
Lab Studies 3 (03.05.2021 - 31.07.2021)
MV00CB55-3001
Ei lisätietoja.
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Pedagoginen kehittäjä (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2017YS-3013
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3024
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3025
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Performance and Expressional Studies (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2056MS-3009
Ei huomautuksia.
Basic Studies in Dance 4 (04.01.2021 - 28.05.2021)
AT00CK47-3004
Mobile Applications (01.01.2021 - 14.03.2021)
ID00BO90-3003
Mobile Application Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
ID00BO91-3003
Working Life Skills (01.01.2021 - 14.03.2021)
ID00BQ10-3002
Printed Electronics Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
IN00BQ92-3003
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00BO62-3002
Ei huomautuksia.
Mobile Services (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00CJ05-3001
Mobile Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
IT00CJ06-3001
Extended Dance Studies 3 (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK35-3004
Extended Dance Studies 4 (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK37-3004
Artistic Production 2 (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK39-3004
Improvisation and Composition (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK41-3004
Assisting in Production (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK43-3004
Working in Project (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK45-3004