Valitut rajaukset: 01.01.2021 - 01.07.2021 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Havaintopsykologia (04.01.2021 - 02.04.2021)
OM00CA30-3002
Sairaanhoitotyön perusharjoittelu (19.04.2021 - 21.05.2021)
OS00BV95-3015
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Suoritettu: Asiakkaan kohtaaminen ja auttaminen päivittäisissä toiminnoissa tai opiskelija osoittaa muulla tavoin hankkineensa vastaavan osaamisen Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi.
Sairaanhoitotyön perusharjoittelu (01.01.2021 - 09.05.2021)
OS00BV95-3017
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Suoritettu: Asiakkaan kohtaaminen ja auttaminen päivittäisissä toiminnoissa tai opiskelija osoittaa muulla tavoin hankkineensa vastaavan osaamisen Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi.
Tutkiva kehittäminen (12.04.2021 - 04.06.2021)
OS00BW03-3008
Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Lääketieteen syventävät opinnot (04.01.2021 - 09.04.2021)
OS00CF65-3002
Lääketieteen syventävä osaamisnen: Opintojaksolta valitaan vähintään 2 op oman opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen tulee tukea valittuja hoitotyön syventäviä opintoja. Tämän lisäksi lääketieteen opintoja voi suorittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä. Syventävien opintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on opintoja suoritettuna vähintään 140 op ja sairaanhoitotyön osaamisen osoitettu hyväksytysti. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja. Lääketieteen syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Kätilötyön harjoittelu IV (04.01.2021 - 17.12.2021)
O4821KÄ-3005
AHOT: Voidaan osittain (1-7op) hyväksilukea työkokemuksen perusteella (äitiysneuvolatyö, raskaanaolevan hoito, naistentautien hoito, synnyttäneiden hoito, vastasyntyneiden osasto) tai kesätyössä tehtyjen tuntien ja tavoitteellisten oppimiskokemusten perusteella ottaen kuitenkin huomioon monipuolisen kokemuksen ja työkirjan merkintöjen toteutumisen opiskelun aikana.
Natiivitutkimusten harjoittelu III (04.01.2021 - 21.10.2022)
O6102RH-3005
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Mammografiatutkimusten harjoittelu (04.01.2021 - 21.10.2022)
O6103RH-3006
Vastuuopettaja Anneli Holmström.
O6104RH-3005
Vastuuopettaja Anneli Holmström.
O6105RH-3007
Vastuuopettaja Anneli Holmström.
O6206RH-3005
Ei huomautuksia.
O6354RH-3007
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
O6396RH-3005
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
O8010SG-3006
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (04.01.2021 - 05.03.2021)
O8035SG-3007
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Liikenneväylät (06.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN49-3003
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3004
Ei ole.
Rakennusfysiikka (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN52-3003
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (07.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN57-3004
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (08.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN58-3003
Ei lisätietoja.
Soil Construction (06.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN62-3005
Geotechnics and Foundation Engineering (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN63-3005
Ei lisätietoja