Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Kliininen hoitotyö II (21.09.2020 - 18.12.2020)
7Q00BG21-3005
Vastuuopettaja Aino-Liisa Jussila.
Kehittyvät organisaatiot (21.09.2020 - 29.11.2020)
K1047LI-3009
Ei huomautuksia.
O1029BA-3006
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Syöpätaudit (21.09.2020 - 18.12.2020)
O4060HO-3010
AHOT (koko opintojakso): opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus aiemmasta suorituksesta sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. Tehtävän laajuus on 2-3 sivua ja se palautetaan opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. AHOT (osittain): opiskelija on suorittanut opintojakson sisältöjä toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutusta opintojakson sisältöalueista. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus e.m. suorituksista sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan k.o. opettajan kanssa. HUOM. Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Tiina Jaatinen
Luova farmi (21.09.2020 - 18.12.2020)
YY00DA20-3001
Ouln kaupungille toteutettava Luovien alojen valmennusjakso. Kesto 12 viikkoa. Tarvitaan jatkuva varaus luokkatilaan toteutusjalle. Ryhmäkoko 25 henkilöä. Toteutetaan lukukausina s20, k21, s21 ja k22.