Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CC55-3001
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Maaseutuyrittäjyys (26.10.2020 - 18.12.2020)
LM00CQ20-3002
Intensiivijakson osuus 0,5 op
7E00BR41-3001
Hoitotason harjoittelun AHOT: Harjoittelu voidaan ahotoida osittain, jos opiskelijalla on viisi vuotta hoitotason työkokemusta viimeisen seitsemän vuoden aikana. (mahdolliset äitiyslomat tulisi tässä ottaa huomioon). Hoitotason osaamisen arviointia ei voi ahotoida. OSAAMISEN OSOITTAMINEN: Portfolio, jossa lyhyt kuvaus omasta urasta hoitotason ensihoitajana (1 sivu) ja taulukko hoitotason harjoittelutavoitteista (osaamisvaatimuksista). Taulukkoon opiskelija analysoi ja arvioi kunkin tavoitteen osalta omaa osaamistaan. Kun portfolio on palautettu Moodleen, opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa keskusteluajan, jossa käydään läpi itsearvioinnin ydinkohdat ja kolme keikkaesimerkkiä. Käsiteltävissä caseanalyyseissa ei saa tehdä asiavirheitä. Opiskelijan tulee kyetä osoittamaan hallitsevansa hoitotason protokollat. Jos ahot hyväksytään, harjoittelun pituus on 6 op (neljä viikkoa). Harjoitteluun kuuluu harjoittelutehtävä ja -portfolio. VASTUUOPETTAJA: Petri Roivainen
7Y00BH09-3035
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointia yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00BO62-3002
Ei huomautuksia.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (24.08.2020 - 18.10.2020)
IT00BO62-3003
Ei huomautuksia.
Finnish Construction Industry (27.08.2020 - 31.12.2020)
T528405-3013
Katsastajakoulutuksen harjoittelujakso (24.08.2020 - 20.12.2020)
TA00CH42-3002
Katsastajakoulutuksen harjoittelujaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson ja Käytännön jakson hyväksytty suoritus. Harjoittelujakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan on mahdollista osallistua Traficomin järjestämään katsastajan loppututkintoon.
Basics of Geotechnics (26.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BN91-3011
Building Construction 1 (27.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BN96-3004
Ei ole
Renovation 1 (27.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BN99-3004
Energy Efficiency of Buildings (01.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BO47-3002
Renovation 1 (01.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BO48-3002
Renovation Building Design 1 (01.08.2020 - 31.12.2020)
TF00BO49-3002
Professional English (01.08.2020 - 31.12.2020)
TF00CT20-3001
TH00CR20-3001
Hitsauskoordinoijan syventävälle -jaksolle osallistumisen edellytys on Hitsauskoodinoijan perusteet -jakson hyväksytty suoritus.
Work Community Skills (24.08.2020 - 09.05.2021)
YY00BH05-3038