Valitut rajaukset: 01.08.2020 - 01.01.2021 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
Ainedidaktiikka 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2516MS-3013
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2517MS-3008
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Tiedon visualisointi (01.08.2020 - 31.07.2021)
M400CE37-3002
Ei huomautuksia.
Media-alan ammattikirjallisuus (03.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE07-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Pienprojekti (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE21-3003
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Tilaustyö (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE41-3002
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
Tuotannon avustaminen (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE43-3002
Suoritus ensisijaisesti viestinnän koulutusohjelman mediatuotannoissa.
Työssä oppiminen (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE47-3002
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
Äänisuunnittelu (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE49-3002
Ei huomautuksia.
MA00BS34-3010
Ei kommentteja.
Pääinstrumentti B 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS56-3004
Ei huomautuksia.
Main Instrument B3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS57-3007
Pääinstrumentti B 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS58-3001
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS60-3004
Ei huomautuksia.
Main Instrument C 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS61-3004
Pääinstrumentti C 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS62-3001
Ei huomautuksia.