Valitut rajaukset: 01.01.2020 - 01.07.2020 Poista rajaukset
O8010SG-3005
Ei huomautuksia.
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Energy Technology Project (01.01.2020 - 12.05.2020)
TX00BR37-3001
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Mobile Applications (01.01.2020 - 08.03.2020)
ID00BO90-3002
Working Life Skills (01.01.2020 - 08.03.2020)
ID00BQ10-3001
Tutkiva kehittäminen (01.01.2020 - 28.05.2021)
SU00BQ14-3012
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
7Y00BH09-3040
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Tanssin laajentavat opinnot 6 (01.01.2020 - 08.03.2020)
2T00BD39-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Valokuvaus 1 (01.01.2020 - 30.03.2020)
2V00CB05-3002
Ei huomautuksia.
Television studiotyöskentely (01.01.2020 - 08.03.2020)
2V00CB35-3001
Verkkomateriaali Optimassa, ryhmä- ja yksilöharjoitukset, pakollinen läsnäolo 80 % kontaktitunneista. Poissaolojen mahdollisesti ylittyessä asiasta keskustellaan opintojakson opettajan kanssa ja sovitaan korvaustehtävistä tapauskohtaisesti. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus sovitaan erikseen.
Käsikirjoittaminen (01.01.2020 - 08.03.2020)
2V00CD13-3001
Ei huomautuksia.
Solar Power (01.01.2020 - 10.05.2020)
5G00BI39-3004
Maintenance in Electrical Engineering (01.01.2020 - 08.05.2020)
T176503-3003
Ei huomautuksia.
Electric Measuremets and Inspections (01.01.2020 - 08.05.2020)
T613403-3004
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (01.01.2020 - 31.07.2020)
T680410-3006
Design of Plumbing (01.01.2020 - 31.07.2020)
T680610-3005
Design of Heating (01.01.2020 - 31.07.2020)
T680910-3006