Valitut rajaukset: 01.08.2019 - 01.07.2020 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Tutkinto-ohjelmat
Ilmoittautuminen
O6107RH-3005
Vastuuopettaja Anneli Holmström
O6108RH-3007
Opintojakson vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
O6380RH-3005
Opintojakson lääkelasku suoritettu hyväksytysti ennen tähän opintojaksoon liittyvää harjoittelua. Uusin kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.
O7106SO-3014
Vastuuopettaja: Aira Vähärautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Palveluohjaus (28.10.2019 - 22.12.2019)
O7201SO-3014
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
Palveluohjaus (28.10.2019 - 22.12.2019)
O7201SO-3016
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
Mielenterveyden tukeminen (26.08.2019 - 20.10.2019)
O7204SO-3015
Vastuuopettaja: Seija Kokko Opintojakso toteutetaan ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana.
Sosiaalialan hallinto ja johtaminen (28.10.2019 - 22.12.2019)
O7221SO-3009
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
O7224SO-3013
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
O7226SO-3010
Ei huomautuksia. Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
O7226SO-3011
Ei huomautuksia. Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
O7227SO-3014
Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa. Vastuuopettaja: Päivi Rautio Opintojakso toteutetaan toisen tai kolmannen lukuvuoden aikana.
Mielenterveystyö sosiaalialalla (28.10.2019 - 22.12.2019)
O7303SO-3008
Vastuuopettaja: Seija Kokko
Aikuissosiaalityö (28.10.2019 - 22.12.2019)
O7307SO-3007
Vastuuopettaja: Aira Vanhala
Varhaiskasvatus (26.08.2019 - 20.10.2019)
O7310SO-3007
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Seniori- ja vanhustyö (26.08.2019 - 20.10.2019)
O7318SO-3006
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla (26.08.2019 - 20.10.2019)
O7320SO-3007
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ikääntyvän suunhoito (04.11.2019 - 20.12.2019)
O8007SG-3004
Opintojakson opettajat: Osa 1.Lehtori Anne Korteniemi Osa 2. Ulkopuolinen opettaja. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
O8010SG-3005
Ei huomautuksia.
O8012SG-3005
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (26.08.2019 - 27.10.2019)
O8013SG-3005
Ei huomautuksia.
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen (26.08.2019 - 25.10.2019)
O8030SG-3006
ei huomautuksia.