Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
First Aid (26.08.2019 - 20.10.2019)
O1002ST-3014
O3316FT-3003
Opintojakson teemat vaihtuvat vuosittain, joten opiskelija voi resurssien salliessa osallistua opintojaksolle kahdesti opintojensa aikana.
Advanced Practical Training (26.08.2019 - 20.10.2019)
O4323ST-3007
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (28.10.2019 - 22.12.2019)
O4323ST-3008
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (26.08.2019 - 22.12.2019)
O4323ST-3010
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced practical training (26.08.2019 - 22.12.2019)
O4323ST-3012
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Seurakuntaharjoittelu 1 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2131MS-3004
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
Seurakuntaharjoittelu 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2132MS-3005
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.
Urkuimprovisoinnin perusteet (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2156MS-3006
Ei huomautuksia.
M2352MS-3002
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
Orchestral Playing 4, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2384MS-3006
Unspecified Music Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2460MS-3012
Opinnäytetyö, osasuoritus 8 op (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2467MS-3010
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2490MS-3010
Ei huomautuksia.
Chamber Music 4, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2500MS-3006
Ei huomautuksia.
Ainedidaktiikka 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2516MS-3012
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2517MS-3007
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2527MS-3004
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti 4/Kuoronjohto 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2533MS-3005
Kuoronjohto toteutetaan periodimaisesti vierailevan tuntiopettajan johdolla, mikäli opintojakson suorittajia on vähintään 5. Opintojakso edellyttää itsenäistä työskentelyä opiskelijan johtaman oppilaitoksen ulkopuolisen kuoron kanssa. Verrannollinen mm. Sibelius-Akatemian kuoronjohto C-tason suorituksen kanssa.
Piano 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2539MS-3007
Liturginen soitto 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2547MS-3003
Ei huomautuksia.