Valitut rajaukset: 01.08.2019 - 30.12.2019 Poista rajaukset
7Y00BH09-3023
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Hoitotason ensihoito (26.08.2019 - 03.05.2020)
7E00BN32-3001
Vastuuopettaja Petri Roivainen
7E00BR46-3001
VASTUUOPETTAJA: Petri Roivainen
Finnish Construction Industry (01.08.2019 - 31.12.2019)
T528405-3010
Finnish Construction Industry (01.08.2019 - 31.12.2019)
T528405-3011
Basics of Geotechnics (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BN91-3008
Building Construction 1 (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BN96-3001
Ei ole
Renovation 1 (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BN99-3001
Energy Efficiency of Buildings (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BO47-3001
Renovation 1 (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BO48-3001
Renovation Building Design 1 (01.08.2019 - 31.12.2019)
TF00BO49-3001
Työmaajakso 1 (01.08.2019 - 29.10.2019)
TS00BN38-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 31.10.2019)
TS00BN39-3001
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3002
Ei huomautuksia.
Yrittäjyys (26.08.2019 - 08.05.2020)
YY00BB75-3065
Opintojaksolla harjoitustyönä laaditaan liiketoimintaidean kuvaus (esim. Business Model Canvasilla tai vastaavalla muulla esitystavalla), jonka pohjalta opiskelijat 2-5 hengen opiskelijatiimeissä laativat liiketoimintasuunnitelman. Harjoitustyöllä on mahdollisuus osallistua liiketoimintaideakilpailuun (esim Kickstart tai vastaava).
Work Community Skills (26.08.2019 - 10.05.2020)
YY00BH05-3039