Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KJ00BW32-3001
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (06.08.2018 - 30.06.2020)
YY00BG33-3025
Ei huomautuksia.
Tulevaisuudentutkimus (26.08.2019 - 01.05.2020)
YY00BK55-3005
Opintojakso toteutetaan kirjatenttinä.
Yrittäjyys (10.05.2019 - 31.08.2019)
YY00BL14-3006
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusorientaatiot ja päätöstyöpajat. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Optimaan tai Moodleen.