Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7K00BG59-3013
Sisältyy WHO:n imetysohjaajakoulutukseen, josta annetaan erillinen todistus opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lasten ja naisten hoitotyön opinnoissa syvennetään ja päivitetään tiedot. Opintojakson vastuuopettajat Männistö Merja (varhainen vuorovaikutus)ja Kinisjärvi Marja/ Rainto Satu (imetysohjaus)
Ergonomic Patient Handling (15.03.2021 - 21.05.2021)
7Y00BH11-3022
Ergonomic Patient Handling (04.01.2021 - 19.03.2021)
7Y00BH11-3023
Englannin valmentava opintojakso (15.03.2021 - 04.06.2021)
K1005YY-3010
Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.
Ruotsin valmentava opintojakso (04.01.2021 - 05.03.2021)
K1006YY-3019
Ei huomautuksia.
O4042HO-3011
Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).
Advanced Practical Training (04.01.2021 - 04.06.2021)
O4323ST-3016
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Digiohjaaja - MOOC (01.08.2020 - 31.07.2021)
OS00CZ97-3001
OY00CZ64-3002
Contact persons Bastian Fähnrich and Eija Mämmelä
Professional English Communication (04.01.2021 - 05.03.2021)
YY00BB67-3208
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00BB68-3209
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00CP40-3004
Studies are organized in LInnanmaa Campus