Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääkehoidon perusvalmiudet (07.01.2020 - 29.05.2020)
O0033ST-3004
Vastuuopettaja Anne Keckman Ei huomautuksia.
O0301ST-3007
Kela edellyttää standardeissaan, että palveluiden tuottajat käyttävät GAS-menetelmää kuntoutuksen tavoitteiden arvoinnissa. Yhdyshenkilöt: Maarit Virtanen ja Eija Mämmelä
7K00BG59-3012
Sisältyy WHO:n imetysohjaajakoulutukseen, josta annetaan erillinen todistus opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lasten ja naisten hoitotyön opinnoissa syvennetään ja päivitetään tiedot. Opintojakson vastuuopettajat Männistö Merja (varhainen vuorovaikutus)ja Kinisjärvi Marja/ Rainto Satu (imetysohjaus)
Hospice Care (06.01.2020 - 01.03.2020)
7S00BG29-3003
7S00BJ11-3011
Vastuuopettaja: Satu Hakala
7S00BJ11-3012
Vastuuopettaja: Satu Hakala
7Y00BG15-3008
Vastuuopettajat: Pirjo Ylikauma ja Liisa Karhumaa
Englannin valmentava opintojakso (09.03.2020 - 31.05.2020)
K1005YY-3009
Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.
O4042HO-3008
Vastaa ST-ohjeen 1.7 asettamia vaatimuksia liikuteltavan kirurgisen läpivalaisulaitteen käyttäjälle. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen. Vastuuopettaja Anja Henner
Advanced Practical training (06.01.2020 - 31.05.2020)
O4323ST-3009
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (09.03.2020 - 31.05.2020)
O4323ST-3011
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced practical training (06.01.2020 - 31.05.2020)
O4323ST-3013
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (06.01.2020 - 03.04.2020)
O4323ST-3014
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
O7602SO-3008
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma
Haastava asiakas (06.01.2020 - 01.03.2020)
O7621SO-3005
Vastuuopettaja: Päivi Rautio