Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Kehityspsykologia (07.01.2019 - 01.03.2019)
O0010ST-3009
Toteutus: lähi- ja/tai verkko-opetuksena Maksimi osallistujamäärä 40
Seksuaaliterveyden perusteet II (07.01.2019 - 01.03.2019)
O4019HO-3011
Seksuaaliterveyden perusteet 2:n opinnoissa elämänmittaisuuden osalta painottuvat AIKUISEN (naisen ja miehen, moninaisten)seksuaaliterveyden edistäminen. Opinnot sopivat erittäin hyvin aikuisten hoitotyön opiskelijoille, myös muiden koulutusohjelmien (terveydenhoitajat, kätilöt, terpeutit)opiskelijoille. Opintoja tarjotaan myös VirtAMK:n portaalissa. Opintojakson vastuuopettaja Juha Alakulppi
O4042HO-3006
Vastaa ST-ohjeen 1.7 asettamia vaatimuksia liikuteltavan kirurgisen läpivalaisulaitteen käyttäjälle. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen. Vastuuopettaja Anja Henner
Advanced Practical Training (01.03.2019 - 31.05.2019)
O4323ST-3005
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (07.01.2019 - 31.05.2019)
O4323ST-3006
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
O7602SO-3007
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma
Lapset puheeksi -menetelmät (07.01.2019 - 01.03.2019)
OR00CG22-3001
Ergonomic Patient Handling (11.03.2019 - 31.05.2019)
7Y00BH11-3014
Ergonomic Patient Handling (07.01.2019 - 01.03.2019)
7Y00BH11-3015
7Y00BM49-3003
Lisätietoja Elisa Laukkanen ja Kirsi Jokinen
Englannin valmentava opintojakso (18.03.2019 - 31.05.2019)
K1005YY-3008
Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.
7K00BG59-3008
Sisältyy WHO:n imetysohjaajakoulutukseen, josta annetaan erillinen todistus opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lasten ja naisten hoitotyön opinnoissa syvennetään ja päivitetään tiedot. Opintojakson vastuuopettajat Männistö Merja (varhainen vuorovaikutus)ja Kinisjärvi Marja/ Rainto Satu (imetysohjaus)
7S00BJ11-3008
Vastuuopettaja: Satu Hakala
7S00BJ11-3009
Vastuuopettaja: Satu Hakala
OS00CF92-3002
Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Käytettävä kieli voi opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan olla suomi tai englanti. Opintojakson toteutustavat ovat monimuotoiset. Esimerkiksi: simulaatio Simcenterissä tai projekti yhteistyössä työelämän kumppanien kanssa, tuotestaus yrityksen kanssa
YY00BB68-3164
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/