Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7K00BG59-3008
Sisältyy WHO:n imetysohjaajakoulutukseen, josta annetaan erillinen todistus opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lasten ja naisten hoitotyön opinnoissa syvennetään ja päivitetään tiedot. Opintojakson vastuuopettajat Männistö Merja (varhainen vuorovaikutus)ja Kinisjärvi Marja/ Rainto Satu (imetysohjaus)
Advanced Practical Training (01.03.2019 - 31.05.2019)
O4323ST-3005
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
Advanced Practical Training (07.01.2019 - 31.05.2019)
O4323ST-3006
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
O7602SO-3007
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma
Ergonomic Patient Handling (11.03.2019 - 31.05.2019)
7Y00BH11-3014
7Y00BM49-3003
Lisätietoja Elisa Laukkanen ja Kirsi Jokinen
Englannin valmentava opintojakso (18.03.2019 - 31.05.2019)
K1005YY-3008
Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.
OS00BV94-3008
Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason (arvosana 1) kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi. Opintojakson toteutus 1 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osat 2 ja 3 arvioidaan numeerisesti asteikolla1 - 5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
OS00CF92-3002
Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Käytettävä kieli voi opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan olla suomi tai englanti. Opintojakson toteutustavat ovat monimuotoiset. Esimerkiksi: simulaatio Simcenterissä tai projekti yhteistyössä työelämän kumppanien kanssa, tuotestaus yrityksen kanssa