Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Terwa-akatemian projektiopinnot (01.08.2018 - 31.07.2019)
KL00BR68-3003
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Terwa-akatemian projektiopinnot (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BR68-3006
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
International Business Corridor (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BT65-3004
Opintojakso voidaan sisällyttää opiskelijan hopsin mukaisesti myös ammattiopintoihin. Ota yhteyttä tutkintovastaavaan. Suunniteltu toteutuminen syys- ja kevätlukukaudella, mutta voi vaihdella lukuvuositasolla.
KL00CA85-3002
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
Opiskelijayritysopinnot (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1043LI-3001
Yrittäjyysopinnot suoritetaan yrityksessä, joka on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijajärjestön perustama osakeyhtiö Trapesti. Yrityksen toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden liiketoiminta- ja projektiosaamisen kehittäminen käytännönläheisesti. Yrityksessä mukana olevat opiskelijat voivat suorittaa enintään 30 op:n kokonaisuuden toimimalla yrityksen hallinnossa ja/tai käytännön projekteissa.
Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa (01.08.2018 - 03.05.2019)
K1049LI-3002
Ei lähiopetusta.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1050LI-3004
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Johtamisen haasteet (01.08.2018 - 03.05.2019)
K1057LI-3008
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Finanssialalla toimiminen (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1099LI-3003
Ei huomautuksia.
Yritysverotuksen erityiskysymyksiä (27.08.2018 - 03.05.2019)
K1101LI-3009
Examissa on auki tentti lähes koko lukuvuoden. Kannattaa ottaa huomioon, että tentin korjausaika on 3 viikkoa ja siihen ei lasketa opettajan vapaajaksoja.
InnoWeek Innovointiprojekti (06.05.2019 - 19.05.2019)
K1115YY-3007
Vaihtoehtoinen Työelämälähtöisen toimeksiannon kanssa.
Financial English (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1128LI-3005
.
Student Enterprise Studies (01.08.2018 - 05.05.2019)
K1135YY-3004
Marketing English (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1185LI-3007
English at Work (06.05.2019 - 14.06.2019)
K1245LI-3018
.
Tilintarkastuksen jatkokurssi (27.08.2018 - 03.05.2019)
K1270LI-3008
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
Rahoitusmatematiikka (06.05.2019 - 07.06.2019)
K1281LI-3010
Ei huomautuksia.
Palkanlaskennan perusteet (06.05.2019 - 14.06.2019)
K1303LI-3011
Ei huomautuksia.
Sopimusoikeus (06.05.2019 - 07.06.2019)
K1344LI-3004
Kesällä toteutettava verkkokurssi.
Demola Project (11.03.2019 - 03.05.2019)
Y00044E-3009
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (06.05.2019 - 31.07.2019)
YY00BB72-3089
Ei lisätietoja.
Saksan alkeiskurssi I (06.05.2019 - 09.06.2019)
3B00BC47-3010
.
Saksan alkeiskurssi II (01.08.2019 - 31.08.2019)
3B00BC48-3011
Intermediate German (26.08.2019 - 18.10.2019)
3B00BC49-3006
.
Excelin jatkokurssi (06.05.2019 - 14.06.2019)
3L00BE79-3005