Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7W00CA83-3001
Harjoittelu sisältää kirjallisen urasuunnitelman ja itsereflektiotehtävän.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 26.12.2021)
7W00CF52-3001
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
O0301ST-3009
Kela edellyttää standardeissaan, että palveluiden tuottajat käyttävät GAS-menetelmää kuntoutuksen tavoitteiden arvoinnissa. Yhdyshenkilöt: Maarit Virtanen ja Eija Mämmelä
YY00CP40-3005
Studies are organized in LInnanmaa Campus
YY00CP40-3006
Studies are organized in LInnanmaa Campus