Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Svenska för danslärare (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00BO59-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Taidepedagoginen projekti 2 (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00BQ65-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Tanssin pedagogiikka 3 / Koulutanssi (26.08.2019 - 27.10.2019)
AT00BQ72-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
M200CK61-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
M2069TS-3011
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Työharjoittelu 1 (28.10.2019 - 31.05.2020)
M2130TS-3005
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
2T00BC98-3011
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BC98-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (28.10.2019 - 31.12.2019)
2Y00BH55-3016
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.