Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2T00BD00-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Opetussuunnitelma (28.10.2019 - 08.03.2020)
M2016YS-3012
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työharjoittelu 1 (28.10.2019 - 31.05.2020)
M2130TS-3005
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Svenska för danslärare (26.08.2019 - 30.03.2020)
AT00BO59-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
AT00BQ64-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin pedagogiikka 4 / BALETTI (26.08.2019 - 28.02.2020)
AT00BQ73-3004
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00BQ73-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 4 / SHOWTANSSI (06.01.2020 - 31.05.2020)
AT00BQ73-3006
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijan hyvinvointi 2 (01.01.2020 - 02.06.2020)
AT00BQ75-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijan hyvinvointi 3 (31.07.2020 - 31.07.2020)
AT00BQ78-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri (01.01.2020 - 31.03.2020)
AT00BT13-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssialan työelämätieto (26.08.2019 - 31.07.2020)
2T00BC94-3005
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
2T00BC98-3010
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3010
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3011
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).