Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Pedagoginen kehittäjä (01.01.2019 - 31.05.2019)
M2017YS-3010
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio (28.08.2017 - 03.05.2020)
M2021YS-3012
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2069TS-3007
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2070TS-3002
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 3 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2071TS-3005
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista..
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 4 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2073TS-3002
Erikseen sovittavat opinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 5 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2123TS-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla ennen niiden aloittamista.
Taiteellinen produktio 3 (01.12.2018 - 30.04.2019)
M2125TS-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Työharjoittelu 2 (26.08.2018 - 27.05.2019)
M2137TS-3003
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssipedagogiikka 3 (25.08.2018 - 06.05.2019)
M2143TS-3007
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin tutkimusmenetelmät (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2146TS-3005
Opintojakso on osa 15 opintopisteen laajuista opinnäytetyöprosessia. Kirjallisuus täsmennetään toteutussuunnitelmassa.
Tanssialan työelämätieto (27.08.2018 - 17.05.2019)
2T00BC94-3004
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
2T00BD01-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD02-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD38-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin laajentavat opinnot 6 (01.01.2020 - 08.03.2020)
2T00BD39-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Keho ja tanssi 3 (27.08.2018 - 31.05.2019)
2T00BH45-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Work Community Skills (26.08.2019 - 10.05.2020)
YY00BH05-3039