Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
2T00BD04-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD39-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Syventävä musiikkitieto (16.09.2019 - 09.03.2020)
2T00BG28-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Työelämäharjoittelu (26.08.2019 - 31.05.2020)
2T00BJ32-3003
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Opettajan osaamisportfolio (28.08.2017 - 03.05.2020)
M2021YS-3012
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2069TS-3007
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2070TS-3002
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Taiteellinen työskentely projektissa (26.08.2019 - 31.05.2020)
M2134TS-3004
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Kulttuuriprojekti (26.08.2019 - 31.05.2020)
M2135TS-3005
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Pedagoginen projekti (26.08.2019 - 31.05.2020)
M2136TS-3005
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi (26.08.2019 - 31.05.2020)
M2147TS-3006
Opinnäytetyöprosessi ajoittuu sekä toiselle, kolmannelle että neljännelle opintovuodelle. Tämä opintojakso on prosessin loppuvaihe, jossa koko opinnäytetyöprosessia käsitellään tekemällä kirjallinen tutkielma.
Work Community Skills (26.08.2019 - 10.05.2020)
YY00BH05-3039