Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Tanssipedagogiikka 4 (07.01.2019 - 05.05.2019)
M2144TS-3009
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi (28.08.2017 - 05.05.2019)
M2147TS-3004
Opinnäytetyöprosessi ajoittuu sekä toiselle, kolmannelle että neljännelle opintovuodelle. Tämä opintojakso on prosessin loppuvaihe, jossa koko opinnäytetyöprosessia käsitellään tekemällä kirjallinen tutkielma.
Tanssin syventävät opinnot 4 (07.01.2019 - 05.05.2019)
2T00BD04-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Dance Knowledge (27.08.2018 - 05.05.2019)
2T00BG51-3002
Opettajan osaamisportfolio (01.08.2017 - 05.05.2019)
M2021YS-3008
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2069TS-3007
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2070TS-3002
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.