Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Project Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M3073MS-3002
Ei huomautuksia.
M700CB69-3001
Ei huomautuksia.
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Motion Graphics (27.04.2020 - 27.05.2020)
M200CJ39-3002
Performance and Expressional Studies (06.01.2020 - 03.05.2020)
M2056MS-3007
Ei huomautuksia.
Body Care of a Musician (26.08.2019 - 01.03.2020)
M2071MS-3009
Opettaja arvioi.
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2297MS-3005
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2298MS-3003
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2449MS-3005
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2460MS-3012
Hahmosuunnittelu (09.03.2020 - 30.04.2020)
2V00BG01-3004
Ei huomautuksia.
Harjoitusoppilaan opinnot 1b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF44-3003
Harjoitusoppilaan opinnot 2b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF46-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 3b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF48-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 4b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF50-3002
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).