Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7T00BG97-3011
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7Y00BF78-3010
Vastuuopettaja: Päivi Rautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF73-3011
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
7T00BF82-3008
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF83-3009
Vastuuopettaja: Pirjo Ylkauma Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
O7102SO-3010
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
YY00BB67-3170
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00BB29-3178
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
YY00BB66-3143
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa. Vastuuopettaja: Tuula Koski (Oulu) ja Merja Suomalainen (Oulainen)