Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Sosiaaliturvan perusteet (27.08.2018 - 28.10.2018)
7T00BF64-3014
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Lasten suojelu ja lastensuojelu (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF74-3006
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Verkostoituva perhetyö (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF79-3004
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
7T00BF84-3009
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Kasvamaan saattaminen (27.08.2018 - 28.10.2018)
7T00BG63-3016
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Perhe ja perheen kanssa työskentely (28.10.2018 - 23.12.2018)
7T00BH23-3009
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Basics of Rehabilitation (27.08.2018 - 28.10.2018)
7T00BL89-3007
O7106SO-3013
Vastuuopettaja: Aira Vähärautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Palveluohjaus (15.10.2018 - 23.12.2018)
O7201SO-3013
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
Mielenterveyden tukeminen (29.10.2018 - 23.12.2018)
O7204SO-3014
Vastuuopettaja: Seija Kokko Opintojakso toteutetaan ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana.
O7224SO-3010
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
O7226SO-3006
Ei huomautuksia. Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
O7227SO-3013
Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa. Vastuuopettaja: Päivi Rautio Opintojakso toteutetaan toisen tai kolmannen lukuvuoden aikana.
Varhaiskasvatus (04.02.2019 - 31.05.2019)
O7310SO-3006
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana (04.02.2019 - 31.05.2019)
7Y00BF77-3005
Vastuuopettaja: Päivi Rautio
Training Project (29.10.2018 - 30.06.2019)
OT00BO94-3004
YY00BB68-3145
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/