Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 30.07.2021)
T009015-3056
Ei huomautuksia.
Projektityö 4 (31.08.2020 - 22.12.2020)
T708306-3002
Ei huomautuksia.
Sähkötekniikan projekti (31.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BI80-3003
projektit, laboraatriot
Automaatiotekniikan erikoistyö (31.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BS31-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Viestintä (01.08.2020 - 22.12.2020)
TX00BP07-3004
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.