Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.03.2018 - 28.05.2021)
T008030-3008
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Työmaajakso 2 (01.08.2020 - 25.10.2020)
TS00BN39-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3003
Ei lisätietoja
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2021 - 06.05.2021)
TS00BN44-3003
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (27.10.2020 - 05.03.2021)
TS00BN45-3003
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN52-3003
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (26.10.2020 - 05.03.2021)
TS00BN55-3003
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (08.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN58-3003
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (27.10.2020 - 04.02.2021)
TS00BN59-3006
Ei huomautuksia.