Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.03.2018 - 28.05.2021)
T008030-3008
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Työmaajakso 2 (09.01.2020 - 31.12.2020)
TS00BN39-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN43-3003
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN49-3002
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
Betonitekniikka (29.10.2019 - 03.02.2020)
TS00BN54-3003
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN57-3003
Ei huomautuksia.
Soil Construction (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN62-3004