Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opetussuunnitelma (26.08.2019 - 22.12.2019)
M2016YS-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
Ainedidaktiikka 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2516MS-3012
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti B 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS56-3003
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS60-3003
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS71-3003
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS86-3002
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS97-3002
Ei kommentteja.
English for Music Pedagogues (26.08.2019 - 18.10.2019)
MA00BT00-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Musiikin teoria 2_klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT21-3004
Ei huomautuksia.
Ear Training 2, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT24-3005
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2, klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT26-3005
Ei huomautuksia.
Pianonsoiton käytännön valmiudet (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT27-3002
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.