Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Pääinstrumentti B 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS56-3003
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS60-3003
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS71-3003
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS86-3002
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS97-3002
Ei kommentteja.
Musiikin teoria 2_klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT21-3004
Ei huomautuksia.
Ear Training 2, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT24-3005
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2, klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT26-3005
Ei huomautuksia.
Pianonsoiton käytännön valmiudet (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT27-3002
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (06.01.2020 - 03.05.2020)
2Y00BH55-3014
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Ainedidaktiikka 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2516MS-3012
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.