Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio, osasuoritus (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2021YS-3014
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Ainedidaktiikka 2 (03.09.2018 - 31.05.2019)
M2516MS-3010
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti B 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS56-3002
Ei huomautuksia.
Main instrument B3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS57-3004
Pääinstrumentti C 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS60-3001
Ei huomautuksia.
Main Instrument C 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS61-3001
Opetusharjoittelu 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS71-3002
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pedagogical Project (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS73-3001
YY00BB69 Projektiosaaminen 3op sisältyy opintojaksoon Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS87-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Musiikin teoria 2 (29.10.2018 - 05.05.2019)
MA00BT21-3003
Ei huomautuksia.
Music Theory 3, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3002
Ear training 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BT24-3001
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2, pop/jazz-toteutus (05.11.2018 - 05.05.2019)
MA00BT26-3002
Ei huomautuksia.
Pianonsoiton käytännön valmiudet (05.11.2018 - 05.05.2019)
MA00BT27-3001
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.