Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Opettajan osaamisportfolio (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2021YS-3023
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opinnäytetyö_osatoteutus 8 op (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2467MS-3011
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti B 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS58-3001
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS62-3001
Ei huomautuksia.
Työelämäharjoittelu (24.08.2020 - 31.05.2021)
MA00BS74-3002
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS88-3001