Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Opetussuunnitelma (26.10.2020 - 20.12.2020)
M2016YS-3014
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3025
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Ainedidaktiikka 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2516MS-3013
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti B 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS56-3004
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS60-3004
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS71-3004
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS86-3003
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS97-3003
Ei kommentteja.
English for Music Pedagogues (01.06.2020 - 09.05.2021)
MA00BT00-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Musiikin teoria 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BT21-3006
Ei huomautuksia.
Ear Training 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BT24-3009
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BT26-3007
Ei huomautuksia.
Pianonsoiton käytännön valmiudet (26.10.2020 - 07.03.2021)
MA00BT27-3003
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (04.01.2021 - 09.05.2021)
2Y00BH55-3017
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.