Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (29.08.2022 - 23.12.2022)
M2021YS-3028
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opinnäytetyö (29.08.2022 - 07.05.2023)
M2467MS-3015
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti B 4 (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS58-3003
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 4 (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS62-3003
Ei huomautuksia.
Työelämäharjoittelu (29.08.2022 - 23.12.2022)
MA00BS74-3004
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 4 (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS88-3004
Musiikkiteknologian soveltavat opinnot (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS99-3002
Ei kommentteja.