Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KJ00BW32-3004
Ei huomautuksia.
Työyhteisö- ja esimiesviestintä (01.08.2022 - 31.12.2022)
KJ00BW37-3004
Opintojakso toteutetaan osittain englannin kielellä (2 op).
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 29.12.2022)
YY00BG33-3072
Ei huomautuksia.
Tulevaisuudentutkimus (01.08.2021 - 31.07.2022)
YY00BK55-3008
Opintojakso toteutetaan kirjatenttinä.
Yrittäjyys (06.05.2022 - 30.09.2022)
YY00BL14-3010
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusinfo. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.
Ajankohtaista työoikeutta (29.08.2022 - 31.12.2022)
YY00DG86-3003