Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Liiketoimintaosaaminen 2 (12.10.2020 - 05.03.2021)
KL00BQ18-3028
.
Yrityksen toimintaympäristö (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ19-3028
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2020 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3041
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Työyhteisöosaaminen (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ37-3013
.
Asiakkuusosaaminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ38-3013
.