Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Henkilöverotus (15.03.2021 - 07.05.2021)
K1038LI-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2022)
K1140YY-3030
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yrityksen toimintaympäristö (26.10.2020 - 05.03.2021)
KL00BQ19-3027
.
Liiketoiminnan suunnittelu (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ23-3021
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.01.2020 - 31.07.2022)
KL00BQ28-3032
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Kirjanpidon peruskurssi (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ50-3010
Työoikeuden perusteet (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CJ40-3005
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2023)
YY00BD17-3066
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.