Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Markkinoinnin psykologia (07.01.2021 - 05.03.2021)
K1329LI-3007
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3029
.
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3037
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
KL00BS22-3003
ei huomautuksia
Visuaalinen viestintä (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CY17-3001
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2020 - 11.06.2021)
YY00BD17-3068
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.