Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Strateginen johtaminen (07.01.2021 - 05.03.2021)
K1046LI-3010
Ei huomautuksia.
Kehittyvät organisaatiot (15.03.2021 - 07.05.2021)
K1047LI-3008
Ei huomautuksia.
Organisaatiokäyttäytyminen (07.01.2021 - 05.03.2021)
K1054LI-3008
Ei huomautuksia.
Yleisharjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2021)
K1140YY-3035
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Lähiesimiehenä toimiminen (15.03.2021 - 07.05.2021)
K1306LI-3015
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3028
.
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3036
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Työoikeuden perusteet (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ40-3002
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2020 - 10.06.2021)
YY00BD17-3067
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.