Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatilliset valmiudet (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ16-3017
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (28.10.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ18-3018
.
Yrityksen toimintaympäristö (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ19-3017
.
Ammatillinen urasuunnittelu (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BQ28-3026
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Asiakkuusosaaminen (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00CJ38-3003
.
Saksan alkeiskurssi II (06.01.2020 - 28.02.2020)
3B00BC48-3012