Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Taloushallinnon tietojärjestelmät (07.09.2020 - 15.11.2020)
3L00BE72-3016
Opintojakson luennoilla on 80 % läsnäolovelvollisuus.
Kirjanpidon jatkokurssi (16.10.2020 - 05.03.2021)
K1257LI-3014
Ei huomautuksia.
Sisäinen tarkastus (14.09.2020 - 22.12.2020)
K1271LI-3006
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opintojaksoon kuuluu palautettavia viikkotehtäviä, joista saa pisteitä. Tentti toteutetaan atk-luokassa, Moodle-alustalla.
K1276LI-3005
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Affärssvenska I (17.08.2020 - 18.10.2020)
KL00BQ22-3027
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska II kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Liiketoiminnan kehittäminen (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3034
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3022
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Yritysverotus (23.11.2020 - 05.03.2021)
KL00BQ52-3008
.
Palkanlaskenta (17.08.2020 - 13.11.2020)
KL00BS67-3008
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (15.04.2020 - 07.05.2022)
YY00BD17-3069
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.