Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Kirjanpidon peruskurssi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ50-3006
Henkilöverotus (06.01.2020 - 31.03.2020)
K1038LI-3009
Ei huomautuksia.
K1325LI-3010
Ei huomautuksia.
Toimiva organisaatio (30.09.2019 - 28.02.2020)
KL00BQ21-3014
Liiketoiminnan suunnittelu (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ23-3014
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3022
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).