Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3029
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Yritysverotus (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BQ52-3005
.
Kirjanpidon jatkokurssi (06.01.2020 - 01.05.2020)
K1257LI-3011
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3027
.
Affärssvenska II (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BQ25-3013
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Taloushallinnon tietojärjestelmät (06.01.2020 - 28.02.2020)
3L00BE72-3012
Opintojakson luennoilla on 80 % läsnäolovelvollisuus.
Taloushallinnon tietojärjestelmät (06.01.2020 - 28.02.2020)
3L00BE72-3013
Opintojakson luennoilla on 80 % läsnäolovelvollisuus.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3060
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.