Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Tilintarkastuksen perusteet (15.03.2021 - 07.05.2021)
3L00BC82-3008
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
K1003YY-3048
Ei huomautuksia.
Opiskelijayritysopinnot (01.08.2020 - 13.06.2021)
K1043LI-3003
Yrittäjyysopinnot suoritetaan yrityksessä, joka on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijajärjestön perustama osakeyhtiö Trapesti. Yrityksen toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden liiketoiminta- ja projektiosaamisen kehittäminen käytännönläheisesti. Yrityksessä mukana olevat opiskelijat voivat suorittaa enintään 30 op:n kokonaisuuden toimimalla yrityksen hallinnossa ja/tai käytännön projekteissa.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (15.03.2021 - 07.05.2021)
K1050LI-3009
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
K1322LI-3009
Ei huomautuksia.
Insolvenssioikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
K1343LI-3005
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2021)
KL00BQ28-3028
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Johdon laskentatoimi (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ54-3004
.
Rikosoikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CQ98-3002