Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Henkilöverotus (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1038LI-3007
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ23-3011
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3028
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Kirjanpidon peruskurssi (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ50-3004
Palkanlaskenta (28.10.2019 - 20.12.2019)
KL00BS67-3004
Ei huomautuksia.