Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Liiketoiminnan suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ23-3010
.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3023
.
Affärssvenska II (28.10.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ25-3009
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Affärssvenska II (28.10.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ25-3012
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3030
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BS18-3002
Ei huomautuksia.
KL00BS22-3002
ei huomautuksia
Visuaalinen viestintä (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BS23-3003
Opintojakson toteutuksesta, aikatauluista, vierailuista ym. tiedotetaan opintojaksolla.
Markkinointiviestinnän työkalut (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BS24-3004
Tarkentavat tiedot julkaistaan opintojaksolla
Digitaalinen markkinointi (28.10.2019 - 20.12.2019)
3L00BG52-3005
Kirjallisuus: Ryan, Damian & Jones, Calvin. 2009. Understanding Digital Marketing. Kogan Page Ltd. 2009 tai uudempi.
Markkinointioikeus (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1042LI-3010
Ei huomautuksia.
Digitaalinen markkinointiviestintä (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1294LI-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3058
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.