Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3030
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
KL00BS22-3002
ei huomautuksia
Visuaalinen viestintä (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BS23-3003
Opintojakson toteutuksesta, aikatauluista, vierailuista ym. tiedotetaan opintojaksolla.
Markkinointiviestinnän työkalut (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BS24-3004
Tarkentavat tiedot julkaistaan opintojaksolla
Digitaalinen markkinointiviestintä (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1294LI-3005
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3023
.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3058
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.