Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.12.2021)
K1003YY-3051
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (24.08.2020 - 31.07.2021)
K1057LI-3011
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Projektijohtaminen (24.08.2020 - 30.07.2021)
K1309LI-3009
Vastuullinen liiketoiminta (15.03.2021 - 07.05.2021)
K1314LI-3015
Ei huomautuksia.
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
K1322LI-3009
Ei huomautuksia.
Insolvenssioikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
K1343LI-3005
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (29.10.2018 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3019
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Coachingin perusteet (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CP89-3001
Rikosoikeuden perusteet (22.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CQ98-3002