Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Liiketoiminnan suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ23-3009
.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3022
.
Ammatillinen urasuunnittelu (29.10.2018 - 31.07.2020)
KL00BQ28-3019
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
English for Team Leaders (28.10.2019 - 20.12.2019)
3L00BI74-3009
Henkilöstöjohtaminen (26.08.2019 - 20.12.2019)
K1028LI-3009
Ei huomautuksia.
Strateginen johtaminen (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1046LI-3008
Ei huomautuksia.
Organisaatiokäyttäytyminen (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1054LI-3006
Ei huomautuksia.
Asiantuntijapalveluiden myynti (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1061LI-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
K1140YY-3026
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Lähiesimiehenä toimiminen (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1306LI-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 30.07.2020)
YY00BD17-3057
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.