Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
K1140YY-3026
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Projektijohtaminen (24.08.2020 - 30.07.2021)
K1309LI-3009
Ammatillinen urasuunnittelu (29.10.2018 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3019
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BS18-3004
Ei huomautuksia.
Myyntineuvottelutaito (24.08.2020 - 16.10.2020)
KL00BS21-3004
ei huomautuksia