Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Tutkinto-ohjelmat
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Työoikeuden perusteita esimiehille (26.10.2020 - 20.12.2020)
K1302LI-3011
Ei huomautuksia.
Lähiesimiehenä toimiminen (17.08.2020 - 11.10.2020)
K1306LI-3016
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2021)
KL00BQ28-3020
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).