Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Tutkinto-ohjelmat
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Henkilöstöjohtaminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
K1028LI-3010
Ei huomautuksia.
Asiantuntijapalveluiden myynti (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1061LI-3007
Ei huomautuksia.
English at Work (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1245LI-3023
For further information, please see the implementation plan. This course is primarily intended for students who have completed 6 ECTS English language studies in Basic studies. When group size permits, also first year students with sufficient competence on business English can enroll to this course.
Palkanlaskennan perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1303LI-3013
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3026
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2021)
KL00BQ28-3020
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Saksan alkeiskurssi I (09.03.2020 - 01.05.2020)
3B00BC47-3015
.
English for Team Leaders (07.01.2020 - 23.03.2020)
3L00BI74-3008
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3063
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.