Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Liiketoiminnan suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ23-3013
.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3026
.
Affärssvenska II (28.10.2019 - 20.12.2019)
KL00BQ25-3011
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2021)
KL00BQ28-3020
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Saksan alkeiskurssi I (09.03.2020 - 01.05.2020)
3B00BC47-3015
.
English for Team Leaders (07.01.2020 - 23.03.2020)
3L00BI74-3008
Henkilöstöjohtaminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
K1028LI-3010
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1050LI-3008
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Asiantuntijapalveluiden myynti (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1061LI-3007
Ei huomautuksia.
English at Work (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1245LI-3023
For further information, please see the implementation plan. This course is primarily intended for students who have completed 6 ECTS English language studies in Basic studies. When group size permits, also first year students with sufficient competence on business English can enroll to this course.
Palkanlaskennan perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1303LI-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2020)
YY00BD17-3063
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.