Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3008
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BS18-3004
Ei huomautuksia.
Myyntineuvottelutaito (24.08.2020 - 16.10.2020)
KL00BS21-3004
ei huomautuksia
Opinnäytetyö (01.08.2019 - 31.12.2020)
K1003YY-3041
Ei huomautuksia.