Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Johdon laskentatoimi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ54-3003
.
Yrityksen talouden analysointi (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BQ55-3003
Ei lisätietoja.
Hallinto-oikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00CQ96-3001
Rikosoikeuden perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CQ98-3001
Prosessioikeuden perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CQ99-3001
Opinnäytetyö (12.08.2019 - 31.07.2020)
K1003YY-3046
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1050LI-3007
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2020)
K1140YY-3004
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
English at Work (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1245LI-3019
For further information, please see the implementation plan. This course is primarily intended for students who have completed 6 ECTS English language studies in Basic studies. When group size permits, also first year students with sufficient competence on business English can enroll to this course.
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1322LI-3007
Ei huomautuksia.
Insolvenssioikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1343LI-3003
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (23.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BQ24-3025
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2017 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3002
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Tilintarkastuksen perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
3L00BC82-3007
Ei lisätietoja.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2019 - 31.12.2020)
YY00BD17-3048
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.