Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2019 - 31.07.2020)
K1003YY-3047
Ei huomautuksia.
Strateginen johtaminen (26.08.2019 - 18.10.2019)
K1046LI-3009
Ei huomautuksia.
Kehittyvät organisaatiot (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1047LI-3007
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1050LI-3008
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Organisaatiokäyttäytyminen (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1054LI-3007
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (26.08.2019 - 01.05.2020)
K1057LI-3010
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Onnistuneeseen työuraan (03.06.2019 - 16.08.2019)
K1102LI-3006
Opintojakson toteutustapa ja aikataulu voivat vaihdella vuosittain. Toteutetaan yleensä kesäopintoina. Katso tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmasta.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2020)
K1140YY-3004
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Palkanlaskennan jatkokurssi (23.08.2019 - 20.12.2019)
K1275LI-3004
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
Työoikeuden perusteita esimiehille (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1302LI-3010
Ei huomautuksia.
Lähiesimiehenä toimiminen (20.08.2019 - 18.10.2019)
K1306LI-3014
Ei huomautuksia.
Projektijohtaminen (26.08.2019 - 01.05.2020)
K1309LI-3008
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2017 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3001
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Excelin jatkokurssi (26.08.2019 - 18.10.2019)
3L00BE79-3007
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2019 - 31.07.2019)
YY00BD17-3047
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.