Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Asiantuntijana kehittyminen (03.08.2020 - 31.12.2021)
7J00BM03-3010
Ei lisätietoja.
OA00CS05-3001
Tämä opintojakso on kohdennettu ensisijaisesti sairaanhoitajataustaisille. 3 op verkkototeutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Savonia AMK. Verkkototeutus sisältää kokonaisvaltaisen terveydentilan arvioimisen, mutta ei kliinisen tutkimisen harjoittelua eikä osaamisen näyttöä (2 op). Tämä 2 op osuus kliinisen asiantuntijan ydinosaamisesta toteuttaa Oamk omana opetuksenaan.
OA00CS06-3001
Opintojakso on kohdennettu sairaanhoitajataustaisille, voidaan mahdollisesti räätälöidä toteutus myös muille terveysalan taustaisille opiskelijoille (etukäteen tiedustelu Turku AMK) Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Turku AMK
Hoitotyön erityiskysymykset (09.08.2021 - 31.12.2021)
OA00CS60-3001
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.12.2021)
YY00BG33-3046
Ei huomautuksia.